معرفی

مشخصات فردی

پرویز حسین خانی

نام - نام خانوادگی : پرویز   حسین خانی

پست الکترونیکی : p_hosseinkhani@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : علوم پایه مهندسی(فیزیک-شیمی-ریاضی)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه پنجاب هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : فیزیک - هسته ای
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : مروت - هندوستان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : فیزیک هسنه ای
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه دهلی

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فیزیک

محل خدمت : دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 10

سمت اجرایی در دانشگاه : استادیار

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1376/06/1

پرویز حسین خانی
پرویز حسین خانی

محل خدمت :
    دانشکده علوم پایه - گروه فیزیک
مرتبه علمی :
    استادیار
^